Chủ Nhật, 24/10/2021 | 04:30 AM

Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2017 08/05/2018 02:40 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý I năm 2018 30/04/2018 08:37 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh  trên BCTC Quý I năm 2018.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 30/04/2018 08:30 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 26/04/2018 10:47 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top