Thứ Bảy, 01/04/2023 | 09:51 PM

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và các địa điểm kinh doanh 14/06/2018 03:46 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và các địa điểm kinh doanh. 

xem thêm

Công bố thông tin về việc đổi tên, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật... của Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC 14/06/2018 03:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc đổi tên, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi người đại diện theo ủy quyền, ban hành Sơ đồ tổ chức bộ máy và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC.

xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 12/06/2018 04:55 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

xem thêm

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam 24/05/2018 04:46 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/05/2018.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top