Thứ Năm, 22/02/2024 | 11:08 AM

Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp OSC Việt Nam, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/01/2018 15/01/2018 05:25 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/01/2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp OSC Việt Nam, thay đổi lần thứ 9 ngày 30/10/2017 01/11/2017 02:42 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 9 ngày 30/10/2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam sửa đổi, bổ sung 28/10/2017 11:37 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 365/2017/NQ-OSC-ĐHĐCĐBT ngày 08/9/2017.

xem thêm

OSC Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ 10/10/2017 11:44 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

1234[5]678  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top