Thứ Năm, 28/09/2023 | 12:06 PM

Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý II năm 2018 03/08/2018 10:50 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh  trên BCTC Quý II năm 2018.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 30/07/2018 08:26 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 29/06/2018 05:34 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Công ty CP Dịch vụ và Kinh doanh BĐS Hà Nội.

xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 29/06/2018 05:21 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top