Chủ Nhật, 24/10/2021 | 04:00 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 12/06/2018 04:55 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

xem thêm

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam 24/05/2018 04:46 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/05/2018.

xem thêm

Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 18/05/2018 09:06 CH

Căn cứ theo Quyết định số 145/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ.

xem thêm

Thông báo về việc hướng dẫn nhận giấy xác nhận sở hữu cổ phần 16/05/2018 07:58 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo Hướng dẫn nhận Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top