Thứ Bảy, 01/04/2023 | 08:50 PM

Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán 28/03/2018 09:13 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 24/03/2018 03:18 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 20/03/2018 09:18 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

xem thêm

Nghị quyết HĐQT OSC Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 20/03/2018 09:16 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

xem thêm

123456789[10]...29  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top