Chủ Nhật, 24/10/2021 | 03:30 AM

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 10/02/2018 10:17 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC 10/02/2018 10:11 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý IV năm 2017 31/01/2018 05:38 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh  trên BCTC Quý IV năm 2017.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 30/01/2018 07:51 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

123456789[10]...28  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top