Thứ Bảy, 01/04/2023 | 08:08 PM

Quan hệ cổ đông

Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 18/05/2018 09:06 CH

Căn cứ theo Quyết định số 145/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ.

xem thêm

Thông báo về việc hướng dẫn nhận giấy xác nhận sở hữu cổ phần 16/05/2018 07:58 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo Hướng dẫn nhận Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017 08/05/2018 02:40 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý I năm 2018 30/04/2018 08:37 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh  trên BCTC Quý I năm 2018.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top