Chủ Nhật, 24/10/2021 | 02:47 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nắm giữ 23/04/2018 02:29 CH

Căn cứ  Quyết định số 1158/QĐ-BVHTTDL ngày 03/04/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nắm giữ.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2018 14/04/2018 04:22 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán 28/03/2018 09:13 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 24/03/2018 03:18 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top