Chủ Nhật, 24/10/2021 | 03:21 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 20/03/2018 09:18 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

xem thêm

Nghị quyết HĐQT OSC Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 20/03/2018 09:16 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

xem thêm

Công bố thông tin kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 12/02/2018 03:19 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin kết quả việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC 12/02/2018 03:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo kết quả việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top