Thứ Ba, 23/04/2024 | 06:42 PM

Quan hệ cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (OSC Vũng Tàu) 19/06/2018 10:00 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, thay đổi lần thứ 12.

xem thêm

Công bố thông tin về việc điều chuyển kinh hoạt động kinh doanh của chi nhánh OSC Vũng Tàu và thành lập các địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. 14/06/2018 03:52 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc điều chuyển kinh hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và thành lập các địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu.

xem thêm

Công bố thông tin về việc về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và các địa điểm kinh doanh 14/06/2018 03:46 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và các địa điểm kinh doanh. 

xem thêm

Công bố thông tin về việc đổi tên, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật... của Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC 14/06/2018 03:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc đổi tên, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi người đại diện theo ủy quyền, ban hành Sơ đồ tổ chức bộ máy và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC.

xem thêm

1[2]3456789  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top