Thứ Bảy, 20/07/2024 | 10:14 AM

OSC Việt Nam tổ chức bế giảng lớp học CEO

Ngày 23/8/2015 Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam đã phối hợp với Công ty cổ phần giáo dục IFA tổ chức lễ bế giảng, trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo Giám đốc điều hành (thời gian học từ ngày 24/5/2015 đến ngày 15/8/2015). 

Các học viên của OSC Việt Nam tham gia khóa đào tạo là các cán bộ thuộc đối tượng quy hoạch và cận quy hoạch lãnh đạo đơn vị, phòng ban Công ty giai đoạn 2011-2016. Các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo gồm 10 học phần bao gồm các kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản trị, sau đó thực hiện đề tài tốt nghiệp và báo cáo trước hội đồng đánh giá. Qua khóa đào tạo, các học viên cũng được rèn luyện thêm về phương pháp làm việc nhóm và một số kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương thuyết dành cho lãnh đạo. 



Trong những năm qua, công tác đào tạo luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện đối với CBCNV cũng như chú trọng việc nâng cao năng lực, trình độ quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch, cận quy hoạch để chủ động trong công tác cán bộ. Với thực tế sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, OSC Việt Nam đã và đang tiếp tục đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường. 

Hải Vân
1[2]  
To Top