Thứ Hai, 15/07/2024 | 08:30 AM

Đảng bộ

ĐẢNG BỘ OSC VIỆT NAM: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) 18/10/2013 09:08 SA

Chiều ngày 07/10/2013, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tham dự hội nghị có 205 đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban, đơn vị và BCH các đoàn thể chính trị-xã hội cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty và các đơn vị trực thuộc.

xem thêm

Đảng bộ OSC Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) 17/09/2012 09:51 SA

Sáng ngày 08/9/2012, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

xem thêm

Đảng bộ OSC Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XI) 23/07/2012 02:25 CH

Ngày 24/5/2012, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XI) cho hơn 280 cán bộ, đảng viên thuộc 17 Chi bộ trực thuộc

xem thêm

Đảng bộ OSC Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2012 23/07/2012 02:20 CH

Chiều ngày 24/5/2012, tại trụ sở Công ty, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ. Đây là đợt trao Huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên nhất từ trước tới nay tại Đảng bộ OSC Việt Nam

xem thêm

1[2]3  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top