Thứ Bảy, 20/07/2024 | 10:07 AM

Khách sạn Grand và Palace - Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch

Thời gian: 26/3/2015.

Địa điểm: Khách sạn Mỹ Lệ, 57 Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu.

Nội dung sự kiện: Ngày 26/3/2015 Hội thảo về Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh và giải pháp phát triển bền vững cho các cơ sở lưu trú du lịch được tổ chức tại khách sạn Mỹ Lệ, hai khách sạn thuộc OSC Việt Nam là Grand và Palace sẽ tham gia trình bày những kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững trong công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch.

Cụm khách sạn Grand và Palace là những khách sạn đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được chứng nhận Nhãn du lịch Bền vững Bông Sen Xanh cấp độ 4 và đạt danh hiệu khách sạn xanh ASEAN giai đoạn 2014 - 2016. Nhận thức rõ để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn được bền vững, tạo ưu thế cạnh tranh, đơn vị luôn đặt vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng lên trên hết, từ đó định hướng các hoạt động của đơn vị thân thiện với con người, với môi trường. Trong thời gian liên tục từ năm 2009 đến nay, hai Khách sạn Grand và Palace đã duy trì triển khai, áp dụng nhiều biện pháp và không ngừng đầu tư, cải tiến trang thiết bị, xúc tiến các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường tại đơn vị; thực hiện việc quản lý môi trường theo quy định, sử dụng nguồn nhiên liệu hợp lý có hiệu quả, giảm thiểu tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường.

123[4]5  
To Top