Thứ Hai, 27/05/2024 | 07:18 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

BẤT ĐỘNG SẢN
 Kinh doanh xây lắp và bất động sản:

  • Kinh doanh bất động sản nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản thương mại.
  • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Lắp đặt trang thiết bị, trang trí nội, ngoại thất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

To Top