Thứ Năm, 07/12/2023 | 11:36 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

OSC Tech: Doanh thu đạt 213 tỷ đồng (baobariavungtau.com.vn ngày 04/01/2012)

Ngày 3-1-2012 Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC (OSC Tech, công ty con của OSC Việt Nam) đã tổ chức đại hội công nhân viên chức năm 2012 và tổng kết công tác năm 2011.

Ông Hồ Xuân Dũng, Giám đốc OSC Tech cho biết, OSC Tech được thành lập từ tháng 4-2011 trên cơ sở thực hiện một lĩnh vực chính của OSC Việt Nam giao cho OSC Vũng Tàu trước đây là dịch vụ thương mại kỹ thuật dầu khí. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của OSC Tech là cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các ngành công nghiệp dầu khí, đóng tàu, vận tải biển, nhà máy điện và các khu công nghiệp. Tuy mới đi vào hoạt động được 8 tháng trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và áp lực cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí nhưng hoạt động của OSC Tech vẫn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: tổng doanh thu của công ty trong năm 2011 đạt 213 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 18,75 triệu đồng/người/tháng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 38,42%.

Tại hội nghị, OSC Tech cũng đặt mục tiêu cho năm 2012 là tổng doanh thu đạt 330 tỷ đồng, lợi nhuận 5,86 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 40%, phát triển ít nhất từ 5 đến 7 sản phẩm mới...
[1]2345  
To Top