Thứ Sáu, 30/01/2015 | 01:16 PM
Hoa maiHoa daoBanner Xuan 2015

Chiều 20/01/2015, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Sở VHTDL) đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động  du lịch năm 2015 tại Hội trường Sở, số 01 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 ước đạt 700,7 nghìn lượt người, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thông báo của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV/2014  là hơn 4 nghìn tỷ đồng. Số dư quỹ bình ổn giá (BOG) tại thời điểm 1/1/2014 là 169,219 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG Quý I, đến hết ngày 31/3/2014  là 842,016 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG đến hết Quý II là 1.594,749 đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III là 2.296,609 đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV/2014  là 4.018,711 tỷ đồng.

Để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ về mặt chính sách như: Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp… cho các nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Tin OSC Việt Nam

Chiều 20/01/2015, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Sở VHTDL) đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động  du lịch năm 2015 tại Hội trường Sở, số 01 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa.

Tin du lịch

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 ước đạt 700,7 nghìn lượt người, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tin dầu khí

Theo Thông báo của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV/2014  là hơn 4 nghìn tỷ đồng. Số dư quỹ bình ổn giá (BOG) tại thời điểm 1/1/2014 là 169,219 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG Quý I, đến hết ngày 31/3/2014  là 842,016 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG đến hết Quý II là 1.594,749 đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III là 2.296,609 đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV/2014  là 4.018,711 tỷ đồng.

Tin Bất động sản

Để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ về mặt chính sách như: Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp… cho các nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Đơn vị thành viên
OSC Hồ Chí Minh
OSC Hà Nội
Palace Hotel
Grand Hotel
Rex Hotel
Khu DVDK Lam Sơn
OSC Việt Nam Travel
OSC Vũng Tàu
OSC Tech
OSC Bến Lức
Tháng mười Hotel
OSC Media
OSC First Holiday
Royal Hotel
Pacific Hotel
Darby Park Vietnam
OSC
OIC
OSC Resco
Landmark
To Top