Thứ Ba, 09/02/2016 | 01:33 AM
Tet 2016Xuan 2016Xuan 2016Khu Lam Son

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2016 tại Khách sạn Rex thuộc OSC Việt Nam, số 01 Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt Công ty.

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang có những bước phát triển khá vững chắc ở mọi tiêu chí. Trong đó, hệ thống cơ sở vật chất và chuỗi sản phẩm đa dạng, đồng bộ đã góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo ngành du lịch, đóng góp to lớn vào bức tranh kinh tế của tỉnh với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 15,3%/năm.

Theo công bố của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng. Theo đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2015 là 2.843,648 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là 1.294,814 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, thị trường BĐS tại TPHCM tiếp tục có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, thể hiện qua số hàng tồn kho BĐS giảm, lượng giao dịch tăng, giá bán BĐS cũng không có nhiều biến động.

Tin OSC Việt Nam

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2016 tại Khách sạn Rex thuộc OSC Việt Nam, số 01 Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) tổ chức lễ ra mắt Công ty.

Tin du lịch

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang có những bước phát triển khá vững chắc ở mọi tiêu chí. Trong đó, hệ thống cơ sở vật chất và chuỗi sản phẩm đa dạng, đồng bộ đã góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo ngành du lịch, đóng góp to lớn vào bức tranh kinh tế của tỉnh với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 15,3%/năm.

Tin dầu khí

Theo công bố của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng. Theo đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2015 là 2.843,648 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là 1.294,814 tỷ đồng.

Tin Bất động sản

Trong 6 tháng đầu năm 2015, thị trường BĐS tại TPHCM tiếp tục có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, thể hiện qua số hàng tồn kho BĐS giảm, lượng giao dịch tăng, giá bán BĐS cũng không có nhiều biến động.

Đơn vị thành viên
OSC Hồ Chí Minh
OSC Hà Nội
Palace Hotel
Grand Hotel
Rex Hotel
Khu DVDK Lam Sơn
OSC Việt Nam Travel
OSC Vũng Tàu
OSC Tech
OSC Bến Lức
Tháng mười Hotel
OSC Media
OSC First Holiday
Royal Hotel
Pacific Hotel
Darby Park Vietnam
OSC
OIC
OSC Resco
Landmark
To Top