Thứ Ba, 20/02/2018 | 02:16 AM
Hoa dao 2018Hoa mai 2018Khu Lam Son

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính mời Quý công ty quan tâm tham gia chào giá gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ đồ vải khối 9 tầng cũ Khách sạn Rex.

Nhân dịp cuối năm 2017 và đón chào năm mới 2018 tại khách sạn Rex Vũng Tàu triển khai chương trình Tri ân khách hàng đặt tiệc cuối năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo công bố của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng. Theo đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2015 là 2.843,648 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là 1.294,814 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, thị trường BĐS tại TPHCM tiếp tục có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, thể hiện qua số hàng tồn kho BĐS giảm, lượng giao dịch tăng, giá bán BĐS cũng không có nhiều biến động.
Tin OSC Việt Nam

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính mời Quý công ty quan tâm tham gia chào giá gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ đồ vải khối 9 tầng cũ Khách sạn Rex.

Tin du lịch

Nhân dịp cuối năm 2017 và đón chào năm mới 2018 tại khách sạn Rex Vũng Tàu triển khai chương trình Tri ân khách hàng đặt tiệc cuối năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Tin dầu khí

Theo công bố của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng. Theo đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2015 là 2.843,648 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là 1.294,814 tỷ đồng.

Tin Bất động sản

Trong 6 tháng đầu năm 2015, thị trường BĐS tại TPHCM tiếp tục có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, thể hiện qua số hàng tồn kho BĐS giảm, lượng giao dịch tăng, giá bán BĐS cũng không có nhiều biến động.
Đơn vị thành viên
OSC Hồ Chí Minh
OSC Hà Nội
Palace Hotel
Grand Hotel
Rex Hotel
Khu DVDK Lam Sơn
OSC Việt Nam Travel
OSC Vũng Tàu
OSC Tech
OSC Bến Lức
Tháng mười Hotel
OSC Media
OSC First Holiday
Royal Hotel
Pacific Hotel
Darby Park Vietnam
OSC
OIC
OSC Resco
Landmark
To Top