Thứ Bảy, 26/07/2014 | 03:34 AM

Thực hiện xây dựng mục tiêu phát triển bền vững, trong đó yếu tố con người làm trọng tâm, quyết định cho mọi sự thành công. Trong nhiều năm qua, bên cạnh chính sách lương thưởng và phúc lợi, OSC Việt Nam đã luôn đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động lên hàng đầu.

Các bộ ngành, địa phương đang tập trung cải thiện môi trường du lịch năm 2014 với mục tiêu hướng tới Du lịch Việt Nam: An toàn – Thân thiện – Chất lượng.

Nghị định thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu hiện đang được Bộ Công Thương xây dựng và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Một điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định là việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu sẽ do Bộ Công Thương chủ trì.

Bộ Tài chính khẳng định Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư, không đẩy trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang người mua nhà.

Tin OSC Việt Nam

Thực hiện xây dựng mục tiêu phát triển bền vững, trong đó yếu tố con người làm trọng tâm, quyết định cho mọi sự thành công. Trong nhiều năm qua, bên cạnh chính sách lương thưởng và phúc lợi, OSC Việt Nam đã luôn đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người lao động lên hàng đầu.

Tin du lịch

Các bộ ngành, địa phương đang tập trung cải thiện môi trường du lịch năm 2014 với mục tiêu hướng tới Du lịch Việt Nam: An toàn – Thân thiện – Chất lượng.

Tin dầu khí

Nghị định thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu hiện đang được Bộ Công Thương xây dựng và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Một điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định là việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu sẽ do Bộ Công Thương chủ trì.

Tin Bất động sản

Bộ Tài chính khẳng định Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư, không đẩy trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang người mua nhà.

Đơn vị thành viên
OSC Hồ Chí Minh
OSC Tay Ninh
OSC Hà Nội
Palace Hotel
Grand Hotel
Rex Hotel
Khu DVDK Lam Sơn
OSC Việt Nam Travel
OSC Vũng Tàu
OSC Tech
OSC Bến Lức
Tháng mười Hotel
OSC Media
OSC First Holiday
Royal Hotel
Pacific Hotel
Darby Park Vietnam
OSC
OIC
OSC Resco
Landmark
To Top