Thứ Tư, 26/07/2017 | 03:36 PM

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT OSC Việt Nam về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ 26/06/2017 06:11 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết của  HĐQT về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam).

xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2016 06/05/2017 03:07 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017 30/04/2017 06:21 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng 26/04/2017 10:35 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng.

xem thêm

[1]2345678910  

Video clip


Hoạt động kỷ niệm 35 năm
ngày truyền thống
OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh 35 năm OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top