Thứ Bảy, 25/11/2017 | 12:41 PM

Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý III năm 2017 03/11/2017 10:07 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh  trên BCTC Quý III năm 2017.

xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp OSC Việt Nam, thay đổi lần thứ 9 ngày 30/10/2017 01/11/2017 02:42 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 9 ngày 30/10/2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 30/10/2017 07:41 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam sửa đổi, bổ sung 28/10/2017 11:37 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 365/2017/NQ-OSC-ĐHĐCĐBT ngày 08/9/2017.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top