Thứ Tư, 29/03/2017 | 08:17 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 25/03/2017 04:59 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

xem thêm

Nghị quyết HĐQT OSC Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 25/03/2017 04:56 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết của  HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

xem thêm

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/03/2017 03:29 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

xem thêm

Phiếu lấy ý kiến và giấy uỷ quyền về các vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/03/2017 03:09 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến và giấy uỷ quyền về các vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 120/2017/TB-OSCVN ngày 25/3/2017.

xem thêm

[1]23456  

Video clip


Hoạt động kỷ niệm 35 năm
ngày truyền thống
OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh 35 năm OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top