Thứ Tư, 18/01/2017 | 08:42 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh khách sạn Grand 09/12/2016 08:59 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh khách sạn Grand.

xem thêm

Thông báo về việc hợp nhất khách sạn Palace và khách sạn Grand thành khách sạn Grand Palace 09/12/2016 08:56 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông báo về việc hợp nhất khách sạn Palace và khách sạn Grand thành khách sạn Grand Palace. 

xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 01/12/2016 10:18 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) nhằm chuẩn bị cho việc giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. 

xem thêm

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ban hành quy chế quản trị nội bộ 04/11/2016 04:18 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ban hành quy chế quản trị nội bộ của công ty.

xem thêm

[1]234  

Video clip


Hoạt động kỷ niệm 35 năm
ngày truyền thống
OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh 35 năm OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top