Thứ Bảy, 22/06/2024 | 09:23 AM

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc đổi tên, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật... của Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC 14/06/2018 03:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc đổi tên, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi người đại diện theo ủy quyền, ban hành Sơ đồ tổ chức bộ máy và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí OSC.

xem thêm

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam 24/05/2018 04:46 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/05/2018.

xem thêm

Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 18/05/2018 09:06 CH

Căn cứ theo Quyết định số 145/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ.

xem thêm

Thông báo về việc hướng dẫn nhận giấy xác nhận sở hữu cổ phần 16/05/2018 07:58 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo Hướng dẫn nhận Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

12[3]456789  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top