Thứ Hai, 15/07/2024 | 08:53 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam

Căn cứ theo Quyết định số 145/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

  02 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

    0 NĐT

Tổ chức trong nước:

  01 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    7.640.107 CP

Cá nhân trong nước:  

    505.000 CP

Cá nhân nước ngoài: 

              0 CP

Tổ chức trong nước:

    7.135.107 CP

Tổ chức nước ngoài:    

              0 CP


Nguồn tin: https://www.hsx.vn

Các tin khác
[1]234  
To Top