Thứ Bảy, 22/06/2024 | 09:06 AM

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC 10/02/2018 10:11 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin kết quả thực hiện thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại OSC Media 30/01/2018 04:57 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông kết quả thực hiện việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Quyết định về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại OSC Media 17/01/2018 04:52 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Quyết định về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp OSC Việt Nam, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/01/2018 15/01/2018 05:25 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/01/2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

1234[5]6789  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top