Thứ Hai, 15/07/2024 | 09:12 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/05/2018 như sau:

Các tập tin đính kèm
20180524_20180524 - OSC VN - Thong bao ket qua.pdf 

Nguồn tin: https://www.hsx.vn
Các tin khác
[1]234  
To Top