Thứ Năm, 28/09/2023 | 12:37 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

OSC VIỆT NAM: Năm 2013, phấn đấu lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng - (baobariavungtau.com.vn ngày 01/4/2013)

Ngày 30-3, Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) đã tổ chức đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2013.

Năm 2012, doanh thu toàn công ty đạt hơn 1.162,6 tỷ đồng; trong đó, doanh thu khối các đơn vị 100% vốn Nhà nước đạt gần 743 tỷ đồng, khối liên doanh - liên kết là 419,6 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 34,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động ở khối các đơn vị 100% vốn Nhà nước đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng, khối các đơn vị liên doanh - liên kết là 5,8 triệu đồng/người/tháng. Năm 2012, công ty nộp ngân sách Nhà nước gần 82 tỷ đồng, đóng góp cho công tác từ thiện, xã hội trên địa bàn tỉnh 700 triệu đồng.

Tại hội nghị, ông Thái Hồng Cương, Tổng Giám đốc Công ty cũng giải trình các kiến nghị của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc như: tăng cường đẩy mạnh công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ; lộ trình đầu tư, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất ở các đơn vị trực thuộc; chiến lược tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực; chiến lược tiếp thị, quảng bá; nâng tính thực tiễn cho các đề tài, sáng kiến để được công nhận chiến sĩ thi đua; chế độ phụ cấp thâm niên…

Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2013 với mức lợi nhuận dự kiến toàn công ty đạt 60 tỷ đồng, tăng 74,6% so với năm 2012; trong đó khối các đơn vị 100% vốn nhà nước đạt 21 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2012, khối liên kết là 39 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2012. Thu nhập bình quân người lao động khối 100% vốn Nhà nước là 9,1 triệu đồng/người/tháng, khối liên kết 6 triệu đồng/người/tháng.
[1]2345  
To Top