Thứ Bảy, 20/07/2024 | 11:33 AM

OSC Việt Nam - Tổ chức Hội thi Tiếng Anh năm 2014

Thời gian: Ngày 08/10/2014.

Địa điểm: Hội trường OSC Việt Nam, số 02 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.

Nội dung chi tiết:

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 của Ban Chấp hành Đoàn OSC Việt Nam thiết thực chào mừng 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,  đồng thời tạo điều kiện để ĐVTN rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh OSC Việt Nam tổ chức “Hội thi tiếng Anh năm 2014” cho lực lượng cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty.

Nội dung thi của Hội thi gồm 04 phần: Quiz show (các kiến thức chung), Word guess (Đoán từ), Test your memory (Kiểm tra trí nhớ), Topic presentation (Thuyết trình chủ đề).

Hội thi là một nội dung trong chương trình hành động “ĐVTN tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD của đơn vị và Công ty”. Hội thi cũng là dịp để lãnh đạo Công ty và các đơn vị đánh giá trình độ ngoại ngữ của lực lượng lao động trẻ, phát hiện và khuyến khích các cá nhân có trình độ ngoại ngữ tốt để nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

12[3]45  
To Top