Chủ Nhật, 03/03/2024 | 10:23 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH


  • Đẩy mạnh kinh doanh trong các phân khúc bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, tham gia phát triển các khu dân cư, khu đô thị…
  • Tập trung vào các hoạt động phát triển dự án, xây dựng, tiếp thị và bán hàng.
  • Tăng trưởng thông qua việc phối hợp nhiều phương thức, bao gồm thành lập và phát triển doanh nghiệp mới, mở rộng sản phẩm/dịch vụ chủ yếu và khách hàng mục tiêu, liên doanh/liên kết với các đối tác có năng lực.


To Top