Chủ Nhật, 03/03/2024 | 12:03 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Vui lòng download tài liệu tại đây.
To Top