Thứ Sáu, 22/09/2023 | 08:07 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển đổi thành công ty cổ phần

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thành công ty cổ phần. Vui lòng download quyết định tại đây.

Phương án cổ phần hóa vui lòng download tại đây.
To Top