Thứ Bảy, 02/03/2024 | 10:47 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 2739/UBCK-GSĐC ngày 20/5/2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. Vui lòng download tài liệu tại đây.
To Top