Thứ Tư, 29/03/2023 | 02:22 AM

OSC SPORT

Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Tổ chức kinh doanh hoạt động thể thao.
  • Tổ chức kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
  • Kinh doanh dịch vụ du lịch.
  • Kinh doanh dịch vụ thể thao khác.
 
Địa chỉ: 262 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.64) 3573432 
Fax: (84.64) 3856878
Email: oscsports@vnn.vn
To Top