Chủ Nhật, 25/02/2024 | 06:07 AM

Quản lý nhân sự, giáo dục, đào tạo

Một lần đến Hàn Quốc Một lần đến Hàn Quốc

Thực hiện kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng năm 2014, từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2014 Tổng Giám đốc Công ty đã cử 18 cán bộ gồm kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng TCHC các đơn vị trực thuộc và một số chuyên viên các phòng chức năng Công ty đi học tập kinh nghiệm kinh doanh du lịch tại Hàn Quốc – một trong các quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa đặc sắc, đã từng chịu sự thống trị của thực dân...
...

1[2]  
To Top