Thứ Năm, 18/07/2024 | 12:32 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo bán thanh lý tài sản

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam. Chi tiết thông báo xin vui lòng download tại đây.  
[1]2  
To Top