Thứ Bảy, 22/06/2024 | 10:15 AM

OSC Việt Nam tài trợ cuộc thi đọc nhật kí Đặng Thuỳ Trâm

Lễ tổng kết cuộc thi đọc nhật kí Đặng Thuỳ Trâm
Thăm nhà mẹ chị Đặng Thuỳ Trâm
Hình lưu niệm trước tượng đài chị Trâm tại bệnh xá
Giao lưu với ĐTN nhà máy lọc dầu Dung Quất

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm
To Top