Thứ Sáu, 01/03/2024 | 12:34 PM

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng CLQG thẩm định báo cáo của OSC Việt Nam

Thời gian: Ngày 31/7/2014.

Địa điểm: Trụ sở OSC Việt Nam, số 02 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.

Nội dung chi tiết: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Sau khi nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho Hội đồng sơ tuyển, Báo cáo đánh giá theo 7 tiêu chí của OSC Việt Nam được đánh giá rất cao mặc dù đây là lần đầu tiên OSC Việt Nam tham gia Giải thưởng này. 

Hội đồng sơ tuyển đã có thông báo sẽ thẩm định lại toàn bộ nội dung trong báo cáo của OSC Việt Nam vào ngày 31/7/2014 tại trụ sở OSC Việt Nam để tiếp tục kiến nghị lên Hội đồng chung tuyển quốc gia xem xét.

[1]2345  
To Top