Thứ Bảy, 20/07/2024 | 11:23 AM

OSC Việt Nam đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2014

Thời gian: bắt đầu từ tháng 6/2014.

Địa điểm: Xây dựng hồ sơ giải thưởng tại OSC Việt Nam, sau đó nộp về Hội đồng sơ tuyển tỉnh tại Sở Khoa học CN Tỉnh BR-VT.

Nội dung chi tiết:


  • Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và Quốc tế.
  • Tham gia GTCLQG nhằm giúp các Công ty đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tìm ra những lĩnh vực cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh nhất là trong giai đoạn Công ty chuẩn bị Cổ phần hoá hiện nay.
1[2]345  
To Top