Thứ Năm, 18/07/2024 | 05:53 PM

Tham dự lễ mitting phát động tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 17

Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 6h00 ngày Chủ Nhật, 15/3/2015.

Địa điểm: Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Tp. Vũng Tàu.

Nội dung chi tiết: Thực hiện công văn số 346/BCĐTLQG-SLĐ ngày 10/02/2015 của Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc huy động lực lượng tham dự Lễ Mitting Phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015. Để tham gia hưởng ứng hoạt động chung của Tỉnh, Tổng Giám đốc OSC Việt Nam cử 60 CBCNV đang công tác tại các phòng/ban chức năng, các đơn vị hạch toán phục thuộc, công ty con thuộc OSC Việt Nam tham dự Lễ Mitting.

Việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ANVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 nhằm phát động sâu rộng phong trào quần chúng và người lao động ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an toàn cháy nổ; phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động; bảo vệ tài sản của nhà nước và tài sản công dân góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

1[2]345  
To Top