Thứ Hai, 27/05/2024 | 07:42 PM

Tham gia Giải Quần vợt ngành Du Lịch Việt Nam lần thứ XX

Thời gian: từ 08-13/4/2015.

Địa điểm: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Nội dung chi tiết:
  Căn cứ thư mời số 03/TM-BTC, ngày 07/01/2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc mời tham gia Giải Quần vợt ngành Du lịch lần thứ XX năm 2015 và Điều lệ thi đấu của Giải. Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thành lập đội tuyển, tiến hành tập luyện chuẩn bị tham gia Giải.

  Đối tượng tham gia Giải hữu nghị là các CB lãnh đạo Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc , Kế toán trưởng các đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con và các công ty liên kết có vốn góp của OSC Việt Nam, lãnh đạo một số đơn vị đối tác với OSC Việt Nam. Đối với Giải phong trào, đối tượng tham gia là CBCNV các đơn vị kể trên.

  Tổng Giám đốc Công ty đã có văn bản chỉ đạo và yêu Giám đốc các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các CBCNV có tên trong danh sách của đoàn tích cực tham gia tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt. 

1[2]345  
To Top