Thứ Tư, 17/07/2024 | 10:54 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Sửa chữa khách sạn Rex"

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Sửa chữa khách sạn Rex" theo hình thức chào giá cạnh tranh.
OSC Việt Nam kính mời Quý công ty quan tâm tham gia chào giá gói thầu nêu trên, thông tin chi tiết như sau:

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: số 02 Lê Lợi, phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: (0254) 3852603, Fax: (0254) 3852834 – Email: info@oscvn.com.
- Gói thầu: Sửa chữa Khách sạn Rex.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, dự kiến hoàn thành trong tháng 06/2023.
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Doanh nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành HSYC: từ 08h00 ngày 27/02/2023 đến trước 09h00 ngày 07/03/2023.
- Địa điểm phát hành HSYC: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: số 02 Lê Lợi, phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng).
- Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND (Bốn mươi lăm triệu đồng). Hình thức đảm bảo: đảm bảo bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bảo lãnh ngân hàng.
- Thời điểm đóng thầu: 09h30, ngày 07 tháng 03 năm 2023.
- Thời điểm mở thầu:    10h00, ngày 07 tháng 03 năm 2023.

[1]2  
To Top