Thứ Năm, 18/07/2024 | 05:26 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo đến Quý khách hàng về việc áp dụng hóa đơn điện tử của công ty. 
Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng tham khảo tại các đường link sau:
   - Quyết định về việc áp dụng Hoá đơn điện tử.
   - Thông báo phát hành Hoá đơn điện tử.

[1]2  
To Top