Thứ Tư, 17/07/2024 | 11:16 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật

Ngày 11/8/2021, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 12). Theo đó, ông Nguyễn Trung Thành giữ chức danh Tổng Giám đốc thay cho ông Thái Hồng Cương.

Trân trọng.

[1]2  
To Top