Thứ Hai, 15/07/2024 | 09:06 AM

Quan hệ cổ đông

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 29/06/2018 05:34 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Công ty CP Dịch vụ và Kinh doanh BĐS Hà Nội.

xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (OSC Vũng Tàu) 19/06/2018 10:00 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, thay đổi lần thứ 12.

xem thêm

Công bố thông tin về việc điều chuyển kinh hoạt động kinh doanh của chi nhánh OSC Vũng Tàu và thành lập các địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. 14/06/2018 03:52 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc điều chuyển kinh hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và thành lập các địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu.

xem thêm

Công bố thông tin về việc về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và các địa điểm kinh doanh 14/06/2018 03:46 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu và các địa điểm kinh doanh. 

xem thêm

1[2]3456789  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top