Thứ Hai, 15/07/2024 | 09:17 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nắm giữ 23/04/2018 02:29 CH

Căn cứ  Quyết định số 1158/QĐ-BVHTTDL ngày 03/04/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nắm giữ.

xem thêm

Công bố thông tin kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 12/02/2018 03:19 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin kết quả việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC 12/02/2018 03:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo kết quả việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 10/02/2018 10:17 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

123[4]56789  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top