Thứ Hai, 15/07/2024 | 09:47 AM

Quan hệ cổ đông

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của OSC Việt Nam 07/09/2017 11:13 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông công văn số 5889/UBCK-QLCB ngày 31/8/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh khách sạn Grand 09/12/2016 08:59 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh khách sạn Grand.

xem thêm

Thông báo về việc hợp nhất khách sạn Palace và khách sạn Grand thành khách sạn Grand Palace 09/12/2016 08:56 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông báo về việc hợp nhất khách sạn Palace và khách sạn Grand thành khách sạn Grand Palace. 

xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 01/12/2016 10:18 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) nhằm chuẩn bị cho việc giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. 

xem thêm

1234567[8]9  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top