Thứ Hai, 26/02/2024 | 05:39 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Đảng bộ OSC Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XI)

Ngày 24/5/2012, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XI) cho hơn 280 cán bộ, đảng viên thuộc 17 Chi bộ trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Công ty con; Trưởng, phó phòng (ban) OSC Việt Nam; BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn Thanh niên của Công ty và các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh OSC Việt Nam.
Đ/c Đỗ Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đang triển khai Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến những nội dung cơ bản Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đ/c Phạm Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đang triển khai kế hoạch

Trong Hội nghị, sau khi nghe quán triệt Nghị quyết, đồng chí Phạm Tuấn, Bí thư Đảng ủy Công ty triển khai Kế hoạch số 62-KH/ĐUOSC ngày 24/5/2012 của Đảng bộ OSC Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), phổ biến một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI; đồng thời thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011, Quý I/2012 và các hoạt động tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống OSC Việt Nam diễn ra trong tháng 6/2012 của Công ty để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm tình hình về hoạt động của Công ty.

Admin.


To Top