Chủ Nhật, 24/10/2021 | 03:29 AM

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin kết quả thực hiện thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại OSC Media 30/01/2018 04:57 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông kết quả thực hiện việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Uỷ ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC của OSC Việt Nam trong năm 2018 18/01/2018 10:37 CH

Ngày 08/01/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 156/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời hạn công bố báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty Cổ phần du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2018.

xem thêm

Quyết định về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại OSC Media 17/01/2018 04:52 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Quyết định về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp OSC Việt Nam, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/01/2018 15/01/2018 05:25 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/01/2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top