Thứ Bảy, 01/04/2023 | 08:49 PM

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 12/02/2018 03:19 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin kết quả việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC 12/02/2018 03:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo kết quả việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 10/02/2018 10:17 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC 10/02/2018 10:11 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc thoái vốn/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC) của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top