Thứ Năm, 18/07/2024 | 06:30 PM

Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 29/10/2015 03:39 CH

Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam, Ban đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần như sau

xem thêm

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 29/10/2015 03:56 CH

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

xem thêm

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển đổi thành công ty cổ phần 29/10/2015 04:07 CH

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thành công ty cổ phần.

xem thêm

Báo cáo tài chính 29/10/2015 04:20 CH

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần 29/10/2015 04:32 CH

Dự thảo điều lệ quy định và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 29/10/2015 05:09 CH

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Mẫu đơn đăng ký đấu giá cổ phần 29/10/2015 05:14 CH

Mẫu đơn đăng ký đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top