Thứ Hai, 27/05/2024 | 08:24 PM

Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng 26/05/2016 03:43 CH

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 2739/UBCK-GSĐC ngày 20/5/2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 26/05/2016 03:29 CH

Điều lệ quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam và được thông qua hợp lệ theo nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức ngày 22 tháng 12 năm 2015. 

xem thêm

Báo cáo tài chính OSC Việt Nam năm 2015 26/05/2016 03:18 CH

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam).

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top